Sponsorship opportunities

From outside Sweden? Click here to contact us!

Huvudsponsor:
Att vara huvudsponsor medför en kraftfull marknadsföring på bilen och våra kläder samt ändrar vårt team namn till Ert företags namn.
Det är en omfattande marknadsföring som placerar Ert företag i centrum av Sjödin Motorsport / ÅBM Racing.
Att vara huvudsponsor representerar en riktigt stor ekonomisk investering för ert företag.
Sponsor programmet erbjuder Ert företag den mest spektakulära och fartfyllda marknadsföringen inom motorsporten.
 


Delsponsor:
Som delsponsor exponeras Ert företag på nivån direkt under att vara huvudsponsor, Som delsponsor köper Ert företag sig en säsongslångt marknadsföringsavtal som representerar en måttlig ekonomisk investering. Delsponsor investeringen utgör ett ansenligt bidrag till teamets budget. Självklart kan man bli en mindre delsponsor för en mindre summa och då syns såklart erat företag mindre. 


Tävlingssponsor:
Tävlingssponsor betyder att Ert företag köper sig en marknadsföringsplats för enstaka tävlingar.
Att vara sponsor under enstaka tävlingar tillåter företag som tidigare inte använt sig av motorsport som marknadsföringsätt att prova på utan att binda upp sig, men att detta kan betyda början på ett långsiktigt samarbete mellan er och Sjödin Motorsport / ÅBM Racing
Tävlingssponsring är ett utmärkt tillfälle för enskilda företag och mindre kedjor som är lokaliserade runt de orter som besöks av
Top Doorslammer / TSDS cupen som Sjödin Motorsport / ÅBM Racing deltar i, och på det sättet kan ni marknadsföra er där ni har eran kundkrets. Kolla racedatum för att se var vi kör i år.
 


Produktsponsring
Produktsponsring är då ert företag ställer produkter eller tjänster till förfogande för teamet istället för kontanter.
Ert företags produkt eller tjänst måste vara till nytta för teamet för att använda den här typen av sponsring.
Detta är en fördelaktig väg för företag med en mindre budget att ändå marknadsföra sig inom motorsporten.
 


Teamets ansvar är att erbjuda
– Reklam på bil och team i enlighet med respektive sponsors nivå.
– Att ställa upp på företagsaktiviteter.
– Att ställa upp vid utställningsarrangemang.
– Att sponsorn (i mån av plats) ska kunna få vara med i depån vid
tävling och visa upp sig och sina produkter.
– Uppstart av motor på företagsaktiviteter & utställningsarrangemang.
– Uppvisningskörning (om utrymme finns) på företagsaktiviteter &
utställningsarrangemang .
 

Erat företag på TV4 Sport

Top Doorslammer cupen som Sjödin Motorsport / ÅBM Racing deltar i visas på TV4 Sport efter säsongens slut under 6 tillfällen med 30 minuter per avsnitt.  

 

Vid intresse och för mer information kontakta